V. Domine, exaudi orationem meam. / Uram, hallgasd meg imádságomat.
R. Et clamor meus ad te veniat. / És az én kiáltásom
jusson eléd. (Zsolt 102,2)

Isten igéje
„Jézus eljött – bár az ajtó zárva volt –, megállt középen, és így szólt: »Békesség nektek!« Azután azt mondta Tamásnak: »Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!« Tamás azt felelte: »Én Uram és én Istenem!« Jézus erre azt mondta neki: »Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.«” (Jn 20,26–29)

Buzdítás
„Miről beszélhetnénk időszerűbben, mint erről a törhetetlen, mindig fiatal, friss, üdvözítő reménységről, amely nemcsak a természetfeletti, hanem a tisztes, komoly földi életnek is egyik pillére.” Lezárjuk ezt a 9. napot, nincs másra szükségünk, csak bizalomra és a lelki szemeink megnyílására, hogy meglássuk, mit fogad be most a szívünk, az életünk: közelséget vagy távolságot, mélységet vagy magasságot, csodát vagy csodátlanságot. Nyitottá válunk Istenre és önmagunkra.

9. napi idézet
„– Eminenciás uram, erre a nehéz napra kívánok sok türelmet és erős reménységet! – hangom egy kicsit ellágyult a nagy kívánság ellenére, és ezt ő is észrevette. Szinte fölfigyelt, és úgy
nézett rám, mintha bársonyos, meleg átható tekintettel még belém akart volna kapaszkodni. – Szeretném az áldását kérni – mondtam, és letérdepeltem az ágya mellé. Megáldott, és utána megcsókoltam, de nem tudom, hogy a gyűrűjét-e vagy a kezét. Inkább a kezét, gondolom. Kicsit térdelve maradtam, mert nem akartam túl gyorsan elmenni. Amint fölállok, még egyszer ránézek tágra nyílt szemekkel. Ő ugyanígy tett. Teljesen egyetértettünk ebben a tekintetben, és anélkül hogy tudtuk volna, mi jön, tudatlanul és a bizonytalanságban is egyet gondoltunk. Kicsit nedvesedni látszott mindkét szemének a sarka. Elnézett tőlem, fölfelé tekintett és így szólt:– Hát – itt nagy pauzát tartott – legyen meg az Isten akarata! – mondta azzal a hangsúllyal és lejtéssel, amivel Vas megyében szokták az elkerülhetetlent várni és elfogadni. Elengedtem a kezét. Még megérintettem az ágya szélén a lepedőjét. Megfordultam és indultam kifelé. Mégis kíváncsi voltam, hogy mit csinál, mit csinál a könnyeivel. Mielőtt kiléptem, a kiugró fal sarkától visszapislantottam: láttam, hogy mindkét keze fejét a szemére nyomja, és azokkal törli a csorduló könnyeket. Ez volt az utolsó tekintetem, amikor még teljesen magánál volt. Úgy törölte le ezeket a könnyeket, mint érett és nehéz küzdelmeket megvívott parasztemberek Vas megyében szokták csinálni, akik ritkán sírnak, vagy ha sírnak, akkor is nem szabad, hogy lássák, de mindenképpen ügyetlenek a könny letörlésében.”

Elmélkedés
„Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese.”  Ezért nincs helye a félelemnek, és nincs helye a csüggedésnek. Az életünk egy nagy reményteli utazás, melyben mindig van út magunk felé, egymás felé és Isten felé. Van okunk a bizalomra! Jézus Krisztus, Mindszenty bíboros és a szentek élete és halála példát mutat számunkra, hogy milyen fontos ezen az úton a megbékélés, a megelégedés, a kiengesztelődés. „A mai gyógyulás egyik legelső követelménye és előfeltétele, hogy mindannyian tudjunk már egyszer mindenkinek szívből és maradéktalanul megbocsátani.”
Fogalmazzuk meg Mindszenty bíboros életének számunkra legfontosabb tanulságait. Őrizzük meg szívünkben a bennünket megszólító legfontosabb mondatait, üzeneteit. Sok olyan élethelyzetben volt, mely ismerős lehet számunkra és amelyből erőt meríthetünk. Bízhatunk a szeretet múlhatatlanságát jelző égi közbenjárásában is… Életeteket „tegyétek ide az én áldozati tányéromra. Nem baj, ha leroskadok alatta! Fölajánlom a Szűzanyának ezeket a mázsányi súlyú felajánlásokat. Fölajánlom” * a ti személyeteket, a ti életeteket. „Ne felejtsétek el soha, hogy drágagyöngyök vagytok.”

Novéna-ima
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Az ő égi közbenjárására segíts meg minket!Imáinkat meghallgatva és hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
V. Tiszteletreméltó Bíborosunk közbenjárására segítsen minket beteljesedni az Isten!
R. Könyörögjünk az Úrhoz!

Pater noster / Mi Atyánk
Ave Maria / Üdvözlégy Mária
Gloria / Dicsőség
S z emély es napi r e f le x i ó n

Címkék:
 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »