V. Domine, exaudi orationem meam. / Uram, hallgasd meg imádságomat.
R. Et clamor meus ad te veniat. / És az én kiáltásom
jusson eléd. (Zsolt 102,2)

„Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok és e kegyelem nélkül semmi sem lennék, és mivel minden jó az Úrtól jön, Neki akarok mindenért köszönetet mondani: a próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exodusért, a méltánytalanságért és a derűért.” * (Mindszenty József)

Buzdítás
„Isten szétszakíthatatlan közösséget teremtett közöttünk. Egymástól származunk. De közös úton is megyünk. Mi voltunk a tegnapi ifjak, a mai fiatalok a holnap aggastyánjai.”  Folytatjuk utunkat, nincs másra szükségünk, csak bizalomra és a lelki szemeink megnyílására, hogy meglássuk, mit fogad be most a szívünk, az életünk: közelséget vagy távolságot, mélységet vagy magasságot, csodát vagy csodátlanságot. Nyitottá válunk Istenre és önmagunkra.

8. napi idézetek „Az ember nem ismeri az élet útjait. Isten az, aki egyedül tudja, hogy mi van az ember életszövevényeiben, amikor a legnehezebb a keresztünk, akkor kell erősnek lennünk!”
„Imádkozom az igazság és szeretet világáért. Azokért is, akik Mesterem szava szerint nem tudják, mit cselekszenek. Szívből megbocsátok nekik.”

Elmélkedés
„Írva van: »Amit szem nem látott, fül nem hallott,* ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt«.” (1Kor 2,9) Isten egyetlensége abban is megmutatkozik, hogy minden ember számára más és más, egyedi és személyes, egyedüli Isten. Minden ember istenkapcsolata különböző, nincs két kívül és belül teljesen hasonló életút. És ahogy minden kapcsolatunknak saját, folyamatosan változó és alakuló története van, az istenkapcsolat legalább ennyire személyes valóság.„Annyit ér a vallásosságunk, amennyi szeretet és jóság van
benne.” * – és amennyi átélt istenkapcsolat. Ez nem egy megfelelési verseny vagy bizonyítási kényszer. A belső tényezői és mozgatórugói sokkal fontosabbak, mint bármilyen külső körülmény. Az istenkapcsolat valódi kapcsolat, melynek történései, eseményei, hatásai és ellenhatásai vannak: örömei és bánatai, közeledései és távolodásai, haragos és bensőséges pillanatai, kudarcai és élményei, békétlen és békés időszakai. „Istenünk szíve hatalmas. Elég, ha ránézünk a keresztre. Jézus igaz szíve: a testében dobogó szív, egész benső élete és az emberek iránti mérhetetlen szeretete. Szívéből fakad a megváltó vér, amelyet értünk ontott a kereszten, illetve az oltáron, az Oltáriszentségben.”

Novéna-ima
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Az ő égi közbenjárására segíts meg minket! Imáinkat meghallgatva és hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
V. Tiszteletreméltó Bíborosunk közbenjárására segítsen minket az Isten! R. Könyörögjünk az Úrhoz!

Pater noster / Mi Atyánk
Ave Maria / Üdvözlégy Mária
Gloria / Dicsőség

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »