V. Domine, exaudi orationem meam. / Uram, hallgasd meg imádságomat.
R. Et clamor meus ad te veniat. / És az én kiáltásom jusson eléd. (Zsolt 102,2)

Az az érzésem volt, hogy darócban állok közöttük: a keresztény ősegyház vezeklője vagyok. Így kérem őket – amikor nélkülem a világ minden részében belépnek a templomba – hogy rólam,
a fogolyról, rólunk foglyokról meg ne feledkezzenek és hogy nekünk foglyoknak is részünk legyen az ő szentmiséjükben. Fegyházi szentmisémet aztán az övékkel egyesítem… Áldozati
tányérkám nő, elterebélyesedik az öt világrészre, megrakva minden nyomasztó és elképzelhető igénnyel. Vinculum Caritatis, szeretet köteléke a mi áldozatunk.” * (Mindszenty József)

Elmélkedés
Mi a titka? – kérdezzük a környezetünkben élő szent embereket. Mi a titka a nyugalmadnak, a békédnek, a türelmednek, a jóságodnak, a szeretetednek? Hogy bírod? Hogy csinálod? Pedig
ez nem olyan nagy titok. Mindig személyes, mindenki számára megfejthető, elérhető. A szeretet és a jóság alapvetően döntés kérdése, jó akarok lenni! Bízni akarok Istenben, magamban és
az emberekben. Nem egyszeri döntés, hanem életdöntések sorozata. A legnehezebb helyzetekben önmagában az ember kevés, csak Istennel közösen hozhatunk jó döntéseket.
„Ha Isten velünk, ki (lehet) ellenünk!” (Róm 8,31) Jézus Krisztus élete és halála példát mutat számunkra, és jó példát adnak a szentek is. Az emberi jóságnak kimeríthetetlen forrásai vannak, mert az ősforrás maga az Isten, az ő végtelen és belénk ültetett szeretetével. Mindszenty bíboros számára ezért volt fontos az imaélet és a szentségek gyakori vétele. Csendes imádsággal, papi solozsmával, szentmisével indult a napja. Az ebéd utáni szentségimádás és a délutáni elmélkedő séta nagyon más körülmények között, de még a börtönben is állandó szokása maradt. Nehéz döntéseit az istenkapcsolata segítette, és ez adott erőt a következmények elviselésére is. Este közösségi együttlét, csendes munka és imádság zárta le életének tevékeny napjait.

Novéna-ima
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Az ő égi közbenjárására segíts meg minket! Imáinkat meghallgatva és hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
V. Tiszteletreméltó Bíborosunk közbenjárására segítsen minket közel magához az Isten, és segítsen bennünket közel maradni hozzá!
R. Könyörögjünk az Úrhoz!

Pater noster / Mi Atyánk
Ave Maria / Üdvözlégy Mária
Gloria / Dicsőség

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »